top of page

BADANIE OSTROŚCI WZROKU

Badanie ostrości wzroku do dali i bliży służy ocenie zdolności do postrzegania dwóch punktów położonych w bezpośredniej bliskości jako punktów oddzielnych. Badanie ostrości wzroku przeprowadza się najczęściej na tzw. tablicach Snellena. Znajduje się na nich wiele znaków o różnej wielkości nazywanych optotypami (np. cyfry, litery lub, dla dzieci i osób nieumiejących czytać, rysunki). W niektórych przypadkach pokazywane są pojedyncze optotypy. Są one bardzo przydatne u osób z niedowidzeniem, u których występuje zjawisko natłoku, polegające na nakładaniu się optotypów blisko położonych. Wyniki uzyskiwane w badaniach z zastosowaniem różnych tablic są zbliżone, ale nie są równoważne. Jak się przygotować do badania? Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Dobrze jest, aby pacjent był wypoczęty i odpowiednio skupiony w trakcie badania. Warto zabrać ze sobą wszystkie wyniki wcześniejszych badań, poprzednie recepty okularowe lub okulary, karty informacyjne z pobytów w szpitalu itp. Wynik badania  przedstawia się w formie zapisu ułamkowego świadczącego o ostrości widzenia. Są to zapisy dziesiętne np. 1,0 (dla pełnej ostrości wzroku), lub Snellena 5/5 (również dla pełnej ostrości widzenia, świadczące o tym, że pacjent czyta z 5 metrów optotyp, który powinien być widoczny z 5 metrów). Istotna jest zarówno wartość ostrości widzenia bez korekcji, jak i z najlepszą możliwą korekcją wady wzroku.

Dobór okularów w Klinice Alfa w Sochaczewie
badanie ostrości widzenia na tablicy ETDRS (do badania osób o niskiej ostrości widzenia)  - Klinika Alfa w Sochaczewie
Sochaczew, badanie okulistyczne wzroku
bottom of page