top of page

ZEZ

Zez 

- metody badań

Zez jest wadą wzroku polegającą na niewłaściwym kącie patrzenia jednego z oczu (często powodowaną przez nierównowagę mięśni ruchowych gałki ocznej). Niewłaściwy kąt patrzena jednego z oczu powoduje wyświetlanie sie obrazu obserwowanego przedmiotu poza centralną częśćią siatkówki (plamką). Uniemożliwia to rozwój prawidłowego widzenia u dzieci (widzenia przestrzennego, stereoskopowego). Definicja ta ma zastosowanie głównie w odniesieniu do zeza w wieku dziecięcym, gdyż w wieku dojrzałym powstanie nagłe zeza w porażeniu nerwu ruchowego gałki ocznej powoduje widzenie podwójne (zazwyczaj sugeruje schorzenie neurologiczne).

Informacje pomocne w diagnostyce zeza:

 • od kiedy zez występuje,

 • wywiad rodzinny (często bywa dziedziczony),

 • czy zez jest stały czy zmienny w czasie,

 • czy występuje podwójne widzenie,

 • czy występuje wyrównawcze ustawienie głowy.

Podstawowe metody badań zeza:

 • ostrość wzroku,

 • badanie refrakcji oczu po cykloplegii,

 • test refleksów rogówkowych i test pryzmatyczny,

 • test zasłaniania i odsłaniania oka (cover test),

 • test pałeczką Maddoxa,

 • badanie za pomocą synoptofora,

 • testy widzenia przestrzennego.

 

Wszystkie powyższe testy wykonywane są w Specjalistycznym Ośrodku Okulistycznym przy Klinice Alfa w Sochaczewie, przez specjalistów okulistyki dziecięcej Panią dr n. med. Dorotę Matusiak, dr n. med. Jadwigę Juszko i pracującą w poradni dziecięcej technika ortoptystę Katarzynę Burkowską.

bottom of page