top of page

LASEROTERAPIA ZWYRODNIEŃ SIATKÓWKI

Zwyrodnenia siatkówki obwodowej,

predysponujące do odwarstwienia siatkówki

Przedarcie i odwarstwienie siatkówki jest stanem chorobowym, który wymaga pilnej pomocy ośrodka specjalizującego się w zabiegach laserowych siatkówki. Gdy na tą pomoc jest już za późno, nadal trwa wyścig z czasem, gdyż teraz wynik leczenia zależy od:

 • powierzchni odwarstwionej siatkówki,

 • upływającego czasu,

 • odwarstwienia centralnej części siatkówki (plamki),

 • jak wysoko uniesiona jest siatkówka i czy już powstały na niej błony przedsiatkówkowe (PVR).

Dlatego też należy pamiętać, że stan, gdy specjalista mówi o przedarciu siatkówki, albo krwawieniu, podejrzeniu odwarstwienia siatkówki, stan ten wymaga ścisłej współpracy ze specjalistą. Zaniechanie działań na tym etapie niesie za sobą poważne reperkusje i często doprowadza do trwałego inwalidztwa.

zwyrodnienie kraciaste siatkówki
przedarcie siatkówki
zwyrodnienie obwodu siatkówki
Zwyrodnienia siatkówki predysponujące do przedarcia / odwarstwienia siatkówki:
 1. Zwyrodnienie kraciaste występuje u około 8% populacji i najczęściej spotykane jest w krótkowzroczności. Jest najczęstszym zwyrodnieniem obwodowej siatkówki, obecnym u 40% osób z odwarstwieniem siatkówki. Obraz zwyrodnienia widoczny jest powyżej. Częstym powikłaniem zwyrodnienia kraciastego są małe otwory w jego obrębie i przedarcie siatkówki.
 2. Zwyrodnienie typu "ślady ślimaka". Widoczne w siatkówce w postaci biało-szroniastych pasm. Często powikłane jest odwarstwieniem siatkówki z powodu dużych okrągłych otworów siatkówki.
 3. Nabyte rozwarstwienie siatkówki jest zwyrodnieniem polegającym na rozdzielenu obwodowej siatkówki na dwie warstwy. Występuje u 7% populacji, najczęściej po 40 roku życia i w nadwzroczności (szkła plusowe). U większości osób rozwarstwienie może nie spowodować groźnych następstw, lecz obserwowanymi powikłaniami są otwory siatkówki i odwarstwienie siatkówki.
 4. Pozostałe zwyrodnienia: "białe bez ucisku", "białe z ucisku", skupiska barwnika, rozlany zanik naczyniówkowo-siatkówkowy, przynaczyniowe trakcje szklistkowo-siatkówkowe.
Znaczenie krótkowzroczności w zwyrodnieniach i odwarstwieniu siatkówki.
40% wszystkich odwarstwień siatkówki występuje w oczach krótkowzrocznych. Czynniki predysponujące w takich oczach to: zwyrodnienie kraciaste, rozlany zanik naczyniówkowo-siatkówkowy, zwyrodnienie ciała szklistego, tylne odłączenie ciała szklistego, chirurgia zaćmy.
Znaczenie urazu w odwarstwieniu siatkówki.
10% wszystkich odwarstwień siatkówki powoduje uraz. Jest najczęstszą przyczyną odwarstwienia siatkówki u dzieci.
laser zwyrodnienia siatkówki
laseroterapia zwyrodnień
przedarcie siatkówki oka
przedarcie siatkówki
laserowe zabezpieczenie siatkówki oka
laseroterapia przedarcia
LASEROTERAPIA W ZWYRODNIENIACH I PRZEDARCIU SIATKÓWKI OBWODOWEJ

 

Celem laseroterapii w zwyrodnieniach siatkówki i jej przedarciu jest zwiększenie sił trzymających siatkówkę do ściany gałki ocznej.

Technika laserowej fitikoagulacji siatkówki:

 • znieczulenie kroplowe oraz poszerzenie źrenicy,

 • na gałkę oczną zakładana jest soczewka z żelem na powierzchni (pacjent czuje jedynie delikatny dotyk),

 • w zależności od przyczyny zabiegu wykonuje się od kilkunastu do kilkuset impaktów lasera. Pacjent obserwuje pojedyncze błyski i czasami może odczuwać drobny ból. Zmiany zwyrodnieniowe wymagają znacznie mniejszej ilości impaktów niż zabiezpieczenie przedarcia siatkówki, zwłaszcza dużego lub mnogiego. Na siatkówkę, która uległa przedarciu działają silne siły styczne do siatkówki powodujące jej szybkie odwarstwianie. Brzegi przedarcia są jak żagiel na wietrze. Im większy żagiel, tym większe siły pociągania za nią.

 • po wykonaniu laseroterapii poszerzenie źrenicy ustępuje po około 5 godzinach.

zabieg laserowy siatkówki oka sochaczew
bottom of page