top of page

ZWYRODNIENIA  SIATKÓWKI

Przedarcie i odwarstwienie siatkówki

jakie zmiany zwyrodnieniowe siatkówki

do nich prowadzą ?

Przedarcie i odwarstwienie siatkówki jest stanem chorobowym, który wymaga pilnej pomocy ośrodka specjalizującego się w zabiegach laserowych siatkówki. Gdy na tą pomoc jest już za późno, nadal trwa wyścig z czasem, gdyż teraz wynik leczenia zależy od:

  • powierzchni odwarstwionej siatkówki,

  • upływającego czasu,

  • odwarstwienia centralnej części siatkówki (plamki),

  • jak wysoko uniesiona jest siatkówka i czy już powstały na niej błony przedsiatkówkowe (PVR).

Dlatego też należy pamiętać, że stan, gdy specjalista mówi o przedarciu siatkówki, albo krwawieniu, podejrzeniu odwarstwienia siatkówki, stan ten wymaga ścisłej współpracy ze specjalistą. Zaniechanie działań na tym etapie niesie za sobą poważne reperkusje i często doprowadza do trwałego inwalidztwa.

zwyrodnienie kraciaste siatkówki
pęknięcie siatkówki
otwór siatkówki
Męty oka. Przedarcie i odwarstwienie siatkówki. Witreoliza.
Zwyrodnienia satkówki obwodowej predysponujące do odwarstwienia siatkówki:
  1. Zwyrodnienie kraciaste występuje u około 8% populacji i najczęściej spotykane jest w krótkowzroczności. Jest najczęstszym zwyrodnieniem obwodowej siatkówki, obecnym u 40% osób z odwarstwieniem siatkówki. Obraz zwyrodnienia widoczny jest powyżej. Częstym powikłaniem zwyrodnienia kraciastego są małe otwory w jego obrębie i przedarcie siatkówki.
  2. Zwyrodnienie typu "ślady ślimaka". Widoczne w siatkówce w postaci biało-szroniastych pasm. Często powikłane jest odwarstwieniem siatkówki z powodu dużych okrągłych otworów siatkówki.
  3. Nabyte rozwarstwienie siatkówki jest zwyrodnieniem polegającym na rozdzielenu obwodowej siatkówki na dwie warstwy. Występuje u 7% populacji, najczęściej po 40 roku życia i w nadwzroczności (szkła plusowe). U większości osób rozwarstwienie może nie spowodować groźnych następstw, lecz obserwowanymi powikłaniami są otwory siatkówki i odwarstwienie siatkówki.
  4. Pozostałe zwyrodnienia: "białe bez ucisku", "białe z ucisku", skupiska barwnika, rozlany zanik naczyniówkowo-siatkówkowy, przynaczyniowe trakcje szklistkowo-siatkówkowe.
Znaczenie krótkowzroczności w zwyrodnieniach i odwarstwieniu siatkówki.
40% wszystkich odwarstwień siatkówki występuje w oczach krótkowzrocznych. Czynniki predysponujące w takich oczach to: zwyrodnienie kraciaste, rozlany zanik naczyniówkowo-siatkówkowy, zwyrodnienie ciała szklistego, tylne odłączenie ciała szklistego, chirurgia zaćmy.
Znaczenie urazu w odwarstwieniu siatkówki.
10% wszystkich odwarstwień siatkówki powoduje uraz. Jest najczęstszą przyczyną odwarstwienia siatkówki u dzieci.
krwotok przed siatkówkę
laser zwyrodnienia siatkówki
laseroterapia zwyrodnień
przedarcie siatkówki
przedarcie siatkówki
zabieg laserowy siatkówki odwarstwienie
laseroterapia przedarcia

AMD - zwyrodnienie plamki

związane z wiekiem

AMD (zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, starcze zwyrodnienie plamki) zostało opisane w innej podstronie. Jeśli chcą Państwo przejść na tę stronę, prosimy kliknąć zdjęcie poniżej. W Klinice Alfa zajmujemy się terapią tej choroby od 2006 roku.
Wywiad z dr Mikołajem Krajewskim "Zwyrodnienie plamki"
amd postać wysiękowa

Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki

Retinitis pigmentosa (zwyrodnienie barwnikowe siatkówki) jest ogólną nazwą całej grupy zwyrodnień dziedzicznych, w których między innymi dochodzi do stopniowej utraty fotoreceptorów. W typowym obrazie choroby występuje rozlana dystrofia siatkówki (obuoczna), która powoduje: zawężenie pola widzenia, ślepota nocna, upośledzenie widzenia centralnego w późniejszych etapach rozwoju.
Objawy ujawniają się w 75% chorych przed 30 rokiem życia.
Typowy obraz choroby (ciemne zgrupowania barwnika w obwodowej siatkówce, przypominające komórki kostne) przedstawiamy u dołu.
Zespół Ushera jest szczególnym zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki, w którym oprócz zawężania pola widzenia, ślepoty nocnej występuje duży niedosłuch obustronny.
Poniżej umieszczamy przydatne linki do publikacji na temat. Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o kliknięcie na link.
bottom of page