top of page

MĘTY  CIAŁA  SZKLISTEGO 

Męty ciała szklistego,

czy zawsze zwiastują przedarcie i odwarstwienie siatkówki ?

Ciało szkliste jest przezroczystą, galaretowatą strukturą wypełniającą tylną część gałki ocznej. Nadaje jej kształt i stanowi ochronę dla siatkówki. Ciało szkliste nie ma możliwości regeneracji. W ciągu życia ulega różnym procesom degeneracyjnym.

MĘTY CIAŁA SZKLISTEGO określane również potocznie jako "latające muszki" są dolegliwością polegającą na nagromadzeniu się zmętnień w ciele szklistym, widocznych zazwyczaj na jasnym tle (zwłasza, jeśli przymrużymy oczy). Zmętnienia te często poruszają się z pewnym opóźnieniem w stosunku do ruchu gałką oczną (spojrzenie w lewo spowoduje ich opóźniony ruch w przestrzeni, w lewą stronę). Męty mają różne kształty: kropek, nici, muszek, pajęczyn. Najmniej niebezpieczne są zmętnienia w formie nici. Mogą one pochodzić z okresu rozwoju embrionalnego oka. Najbardziej niebezpieczne są zmętnienia w formie kropek, zwłaszcza jeśli nasila się w czasie ich ilość. Istnieje kilka poważnych schorzeń oczu, gdzie takie zmętnienia w formie kropek są bardzo niebezpieczne. Myślę tu głównie o stanach zapalnych wewnątrz oka oraz przedarciu i odwarstwieniu siatkówki. 

Narastająca ilość i intensywność mętów w ciele szklistym, zwłasza, jeśli towarzyszą im objawy takie jak błyski przed okiem, pojawiająca się ciemna przesłona powinny skłonić do pilnej konsultacji w poradni zajmującej się siatkówką (badanie siatkówki wziernikowaniem pośrednim / wziernik Fisona lub trójlustrem Goldmana). W naszej Poradni Chorób Siatkówki wykonujemy te badania standardowo, "od ręki".

Nagłe pojawienie się zmętnień w polu widzenia, pogorszenie ostrości widzenia i ciemnoczerwone pływające męty u osoby z cukrzycą świadczą o powstałym krwawieniu do ciała szklistego i prawdopodobnie do siatkówki. Objaw ten jest charakterystyczny dla bardzo zaawansowanej retinopatii cukrzycowej. Jeśli sytuacja dotyczy osoby dotychczas nieleczonej zabiegowo (laseroterapia siatkówki) powinno skłonić do pilnej konsultacji w poradni, w której wykonywane są takie zabiegi. Sytuacja krwawienia do ciała szklistego jest sygnałem, że mamy do czynienia z ostatnim stopniem rozwoju retinopatii, retinopatia proliferacyjna. Stan ten prowadzi w szybkim tempie do ślepoty oka.

Obecność bolesności oka z towarzyszącymi mętami powinna skłonić pacjenta do pilnej konsultacji. Istnieje możliwość rozwoju stanu zapalnego wewnątrz oka. Stan taki może szybko doprowadzić do ślepoty oka.

 

Męty ciała szklistego, wywiad z dr Mikołajem Krajewskim
PRZEDARCIE SIATKÓWKI
- CO ZROBIĆ ?

 

Stan przedarcia siatkówki może prowadzić w szybkim tempie do odwarstwienia ("odklejenia") siatkówki. Zwłaszcza jeśli przedarcie jest duże lub mnogie. Przedarcie rozwija się zazwyczaj na podłożu zmian zwyrodnieniowych siatkówki. Często objawem pojawiającym się w krótkim czasie jest obecność mętów w ciele szklistym. Okulista obserwuje w ciele szklistym objaw tzw."pyłu tytoniowego", czyli obecności komórek z nabłonka barwnikowego siatkówki przedostających się przez przedarcie do ciała szklistego. 

Co robić ?

Potrzebna jet pilna konsultacja w poradni zajmującej się chorobami siatkówki, mającej dostęp do leczenia laserowego.

Zabieg laseroterapii jest możliwy wyłącznie w początkowym stadium odwarstwienia siatkówki. Zbyt duża powierzchnia przedarcia działa w oku jak "żagiel" pociągając siatkówkę do dalszego odklejenia (trakcja siatkówkowo-szklistkowa).

W przypadku naszego ośrodka, zabiegi laseroterapii w przedarciu siatkówki realizowane są już podczas pierwszej wizyty, na której stwierdzono przedarcie lub zmiany predysponujące do odwarstwienia siatkówki.

 

Dzięki znieczuleniu kroplowemu zabieg ten jest praktycznie niebolesny. Po zabiegu przez kilka godzin utrzymuje się nieostre widzenie z powodu poszerzenia farmakologicznego źrenicy. Stan ustępuje po około 4 godzinach.

POGORSZENIE WIDZENIA 
W CUKRZYCY
- CO ZROBIĆ ?

 

Gwałtowne pogorszenie widzenia w cukrzycy może być objawem krwotoku do ciała szklistego oka. Krwawienie takie jest zazwyczaj objawem zaawansowanego etapu rozwoju choroby, retinopatii proliferacyjnej.

W trakcie tego etapu choroby, na siatkówce, jak i wgłąb do ciała szklistego, dochodzi do wzrostu nieprawidłowych, bardzo kruchych naczyń krwionośnych i tkanki włóknistej. Etap ten prowadzi w szybkim tempie do trakcyjnego odwarstwienia siatkówki. Jeśli nie zostanie wykonana w szybkim czasie panfotokoagulacja laserowa siatkówki, jedynym zabiegiem mogącym uratować wzrok będzie operacja witrektomii (skomplikowany zabieg w wielu przypadkach z potrzebą wymiany ciała szklistego oka na olej silikonowy). Dlatego bardzo ważne jest pilne zgłoszenie pacjenta z retinopatią proliferacyjną do ośrodka wykonującego zabiegi laserowe siatkówki.

W Klinice Alfa w Sochaczewie zabiegi takie wykonywane są prawie od 20 lat. W tym czasie wykształciliśmy wielu młodych okulistów w technice tych zabiegów.

Zabiegi laseroterapii niekiedy wykonywane są w trybie planowym, bez pośpiechu. Dotyczy to retinopatii cukrzycowej nieproliferacyjnej, zakrzepu siatkówki i innych stanów, gdy mamy czas do spokojnego działania.

W innych przypadkach jak retinopatia cukrzycowa proliferacyjna, zwłaszcza powikłana krwawieniami lub jaskrą wtórną, nasi pacjenci planowani są do zabiegów poza kolejnością, tak abyśmy zdążyli z pomocą.

męty ciała szklistego witreoliza
witreoliza - Klinika Alfa w Sochaczewie
WITREOLIZA 

 

Kliknij na ikonę lasera i przeczytaj o witreolizie.

Zabieg w Klinice Alfa wykonuje wyłącznie dr Krajewski

bottom of page