top of page

USG oczu typu A

Badanie USG typu A wykonywane jest w celu oceny długości gałki ocznej. Najczęściej badanie to potrzebne jest do obliczenia mocy soczewki sztucznej potrzebnej do wszczepienia po operacji zaćmy, wykonuje się je także w celu oceny rozwoju gałki ocznej u dzieci.

Poniżej przedstawiamy typowy wynik badania USG A. Wychylenia widoczne od lewej strony to odbicia fal usg od 1.rogówki 2.przedniej powierzchni soczewki 3.tylnej powierzchni soczewki 4.siatkówki i twardówki.

bottom of page