top of page

Dr Dariusz Dudek

Dr Dariusz Dudek ukończył studia medyczne w Łodzi na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w 1997 roku. W latach 1997-1998 odbył staż podyplomowy w WIML. Po stażu pracował w 1. Bazie Lotniczej w Warszawie na stanowisku lekarza ambulatorium. W 2001 r. rozpoczął  w WIML specjalizację w dziedzinach okulistyki i medycyny lotniczej. Od 2008 r. jest pracownikiem etatowym w WIML w Klinice Okulistycznej na stanowisku starszy asystent. Obecnie pełni funkcję kierownika Pracowni Kontaktologicznej w Ośrodku Badań Orzeczniczo Lekarskich i Medycyny Pracy. Prowadzi działalność orzeczniczą  w zakresie okulistyki w lotnictwie i medycynie pracy. Brał udział w opracowaniu zmian przepisów orzeczniczych w lotnictwie wojskowym  w zakresie narządu wzroku. W 2013 roku otworzył przewód doktorski na temat: „Badania parametrów widzenia u osób stosujących miękkie soczewki kontaktowe w warunkach symulowanego klimatu suchego gorącego”.                                      

Bierze udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Czynnie uczestniczy w projektach naukowo-badawczych WIML. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Od 2005 roku jest pracownikiem Kliniki Alfa w zakresie okulistyki i medycyny pracy.

okulista Dariusz Dudek
Bardzo dokładny i (co również ważne) bardzo sympatyczny doktor. Z pewnością godny polecenia, pozdrawiam serdecznie! :)
27.08.2014

Ewelina S.

Opinie  pacjentów   źródło:portal/znanylekarz

PRACE NAUKOWE
LINKI
bottom of page