top of page

PLAMKA ŻÓŁTA

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

15 lat historii nowoczesnej terapii AMD

w Klinice Alfa

AMD  -  ZWYRODNIENIE PLAMKI ZWIĄZANE Z WIEKIEM

, ŻÓŁTA PLAMKA

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jest chorobą centralnej części siatkówki, prowadzącą do upośledzenia widzenia centralnego. Jest jedną z najczęstszych przyczyn ślepoty. 

W zależności od postaci choroby mówimy o postaci suchej i wysiękowej (mokrej). Postać sucha AMD zazwyczaj rozwija się latami i w wielu przypadkach przechodzi z czasem w postać wysiękową. Jest to scenariusz występujący najczęściej, lecz postać wysiękowa rozwija się także bez etapu suchego.

Postać sucha starczego zwyrodnienia plamki rozwija się w postaci obecnych w obszarze plamkowym druz i zaniku siatkówki. Utrata ostrości wzroku jest powolna, zazwyczaj postępuje przez wiele lat. Leczenie tej postaci choroby polega na suplementacji diety między innymi luteiną, zaaksantyną, kwasami Omega 3 i innymi substancjami, których suplementacja spowalnia rozwój tego schorzenia. U chorych tych zleca się także odpowiednią dietę oraz ochronę oczu w trakcie słonecznych dni. Wykazano również, że istnieje zależność występowania rodzinnego AMD.

Postać wysiękowa starczego zwyrodnienia plamki występuje u 10% chorych z AMD, lecz jest odpowiedzialna za ponad 80% przypadków ślepoty w AMD. W przeciwieństwie do postaci suchej, w której utrata ostrości widzenia jest powolna, utrata widzenia centralnego w postaci wysiękowej może nastąpić nawet po kilku dniach. 

Dochodzi tu do rozwoju podsiatkówkowej błony naczyniowej. Składa się ona z nieprawidłowej budowy, kruchych naczyń krwionośnych. Naczynia te mają także nieprawidłową, nieszczelną ścianę co powoduje powstanie obszaru obrzęku siatkówki. Prowadzi to na początku rozwoju błony do obniżenia ostrości widzenia, ugięcia linii i zniekształcenia przedmiotów, na które patrzy pacjent. Bardzo często pacjent obserwuje również szarą plamę w centrum widzenia. Z czasem bardzo często dochodzi do braku widzenia barwnego. Moment wystąpienia krwawienia z błony naczyniowej dramatycznie zmienia sytuację, prowadząc do gwałtownego pogorszenia widzenia. Należy tu wspomnieć o tym, że krew jest toksyczna poza naczyniami krwionośnymi. Krwawienie zatem do siatkówki prowadzi do jej uszkodzenia i pobudzenia procesu bliznowacenia, co dodatkowo obniża ostrość wzroku.

W Specjalistycznym Ośrodku Okulistycznym Kliniki Alfa w Sochaczewie terapię starczego zwyrodnienia plamki (AMD) prowadzi dr Mikołaj Krajewski już od ponad 15 lat (od początku terapii tej choroby w naszym kraju). Mamy za sobą terapię wszystkimi uznanymi technikami i generacjami leków. W 2006 roku rozpoczęliśmy jako jeden z 2 ośrodków prywatnych w Polsce terapię PDT (terapia fotodynamiczna). Kolejnym etapem leczenia był pierwszy bloker hormonu VEGF, preparat Macugen. Lek ten podawaliśmy w monoterapii, jak również w terapii łączonej z PDT. Wyniki terapii łączonej dr Mikołaj Krajewski prezentował na konferencjach naukowych. Dużym przełomem w leczeniu okazał się kolejne leki antyVEGF (Lucentis i Eylea). Terapia ta znacznie poprawiła statystyki osób, u których nie dochodziło do ślepoty. 

Od 9.2020 dr Mikołaj Krajewski (zajmujący się tą AMD w Klinice Alfa) podaje najnowszy lek anty-VEGD o nazwie międzynarodowej brolucizumab (BEOVU). Lek ten jest preparatem pozwalającym na zmniejszenie częstotliwości podań (zastrzyk do gałki ocznej). Cząsteczka BEOVU jest 3x mniejsza niż innych preparatów anty-VEGF, co pozwala na zawarcie w tej samej ilości leku znacznie większej ilości cząsteczek blokera VEGF. BEOVU ma czas skutecznego działania do 3 miesięcy. Powoduje to wydłużenie realne terapii i mniejsze prawdopodobieństwo powikłań możliwych przez samą procedurę podania leku. Nie bez znaczenia jest też istotnie lepszy komfort terapii lekiem BEOVU. 

druzy
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem
- wywiad Dr Mikołaj Krajewski
klasyczne nowotwórstwo poddołkowe
INIEKCJA DOSZKLISTKOWA
ANTY-VEGF
PRZEBIEG PROCEDURY
PODANIA LEKU

W Klinice Alfa iniekcje doszklistkowe wykonuje dr Mikołaj Krajewski. Jeśli mają Państwo chęć przeczytać więcej o iniekcjach, proszę kliknąć na zdjęcie obok.

AMD - obrazy dna oka i angiografii fluoresceinowej
bottom of page