top of page

Co to jest tzw. komputerowe badanie wzroku ?

Autorefraktometr to urządzenie (sterowane mikroprocesorem) do komputerowego badania refrakcji oka na podstawie pomiaru krzywizny rogówki i soczewki (układu opt. oka). Mierzy kąty odbicia i załamania skolimowanej wiązki światła padającego na powierzchnie (przednie i tylne) rogówki i soczewki w kilku płaszczyznach. Pomiar autroefraktometrem nie może zastąpić kompletnego badania lekarza okulisty, nie może też być traktowany jako recepta na okulary.

autorefraktometr, dr Dariusz Dudek
bottom of page