top of page

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE OKA

Kiedy lekarz okulista wykonuje badanie histologiczne tkanek oka ? 

Badanie histopatologiczne tkanek oka ma zazwyczaj na celu ocenę tkanki pod kątem jej złośliwości. W przypadku oka i aparatu ochronnego (powiek, spojówki) wykonuje się je zazwyczaj po chirurgicznym wycięciu zmiany. W naszym ośrodku badanie wykonywane jest standardowo, jeśli rodzaj usuwanej zmiany (np. guzka powieki) stwarza problem identyfikacyjny, lub zachodzi niebezpieczeństwo złośliwej formy usuwanej zmiany. Materiał umieszczany jest w pojemniku z formaliną i przekazywany do laboratorium histopatologicznego, w którym cięty jest na skrawki oceniane następnie w mikroskopie.

rak podstawnokomórkowy powieki
Rak podstawnokomórkowy skóry powieki
bottom of page