top of page

PERYMETRIA / BADANIE POLA WIDZENIA

Co to perymetria (badanie pola widzenia) i w jakich chorobach oczu się ją wykonuje ?

Badanie pola widzenia (perymetria) jest to ocena zakresu (wielkości i czułości postrzegania) przestrzeni, którą osoba badana w danym momencie obejmuje wzrokiem.

 

Badanie to wykonuje się najczęściej w jaskrze (gdzie jest najważniejszym badaniem diagnostycznym), ale także w innych schorzeniach narządu wzroku jak zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego, uszkodzenia drogi wzrokowej. Jest także jednym z podstawowych badań w wielu innych schorzeniach, zwłaszcza neurologicznych takich jak guzy mózgu, udary, stwardnienie rozsiane. W zależności od choroby którą chcemy diagnozować, badanie wykonuje się inną strategią. W przypadku jaskry jest to program z precyzyjną analizą pola widzenia w obszarze 30° od centrum. Guzy mózgu i udary diagnozujemy często wykonując pełne pole widzenia a zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego strategią "plamkową" (badającą obszar centralny widzenia). Badanie perymetryczne w zależności od schorzenia wykonuje się jednorazowo lub co pewien czas. W jaskrze powinno się je wykonywać przynajmniej raz w roku, gdyż wynik badania jest ważny nie tylko dla rozpoznania i określenia rozległości uszkodzeń, ale także dla kontroli postępu choroby, lub skuteczności leczenia. Różne typy perymetrów charakteryzują się odmienna czułością w wykrywaniu uszkodzeń pola widzenia. Dlatego wyniki badań przeprowadzonych różnymi typami aparatów nie mogą być podstawą dokładnego śledzenia zmian chorobowych. Najkorzystniejsze dla pacjenta jest wykonywanie kontrolnych badań pola widzenia na tym samym aparacie. Uzyskane w ten sposób wyniki kolejnych badań mogą być porównane na wspólnym wydruku. Ubytki w polu widzenia są wynikiem zaniku poszczególnych pęczków włókien nerwowych siatkówki. Postępujące obumieranie kolejnych włókien nerwowych na przykład w jaskrze, prowadzi do stopniowego poszerzania się ubytków, prowadząc do zawężenia pola widzenia i w końcu do całkowitej utraty widzenia. W przypadku guzów muzgu i udarów, poszukujemy zniszczenia fragmentu drogi wzrokowej charakterystycznej dla lokalizacji uszkodzeń mózgu. Ponieważ droga wzrokowa przebiega przez wiele ważnych ośrodków mózgu, zmiany w polu widzenia są często charakterystyczne dla położenia uszkodzeń, jak i ich rozległości. W tym kontekście można uznać, że badanie pola widzenia jest równie ważnym badaniem dla okulisty jak i neurologa.

 

Jak się przygotować do badania pola widzenia?

Badanie to wymaga dużej uwagi i współpracy ze strony pacjenta, dlatego wskazane jest, aby chory zgłaszał się na nie wypoczęty i spokojny. Prosimy o zabranie ze sobą okularów do czytania.

 

 

Jak przebiega badanie ?

W trakcie badania pacjent siedzi przy aparacie zwanym polomierzem, obserwuje punkt fiksacji wzroku i sygnalizuje przyciskiem pojawienie się punktów świetlnych w czaszy perymetru. Każde oko badane jest oddzielnie. Czas badania pola widzenia zależny jest od strategii badania, trwa od 5 do 15 minut. Wynik przedstawia się w formie graficznej mapy. W zależności od czułości siatkówki, widoczne na niej są kolory od bieli, przez odcienie szarości do czerni. Kolor biały oznacza dużą czułość siatkówki, czerń oznacza punkt ślepy. Poniżej przedstawiamy przykładowy fragment badania, gdzie można w wyniku zauważyć zarówno punkty w polu widzenia o maksymalnej czułości jak i punkty ślepe.

Wynik badania pola widzenia

perymetria badanie pola widzenia
bottom of page