top of page

BADANIE  W  TRÓJLUSTRZE  GOLDMANA

Dlaczego lekarz okulista wykonuje badanie trójlustrem Goldmana ?

Badanie "trójlustrem Goldmana" umożliwia wgląd w struktury oka niedostępne w trakcie prostego badania w biomikroskopie, wziernikiem Fisona i soczekwą Folka. W wymienionych badaniach lekarz ocenia struktury oka, które znajdują się w osi światła (komora przednia oka, soczewka, ciało szkliste i siatkówka). W badaniu trójlustrem Goldmana, światło i obserwowany obraz mają kierunek skośny, wręcz prawie w osi prostopadłej do oka. Można w badaniu tym obserwować trójwymiarowo struktury oka takie jak siatkówka (i to bardzo odległa od bieguna tylnego gdzie skupia się obraz widziany, można obserwować siatkówkę znajdująca się za tęczówką oka, u jej podstawy (bardzo ważne w przedarciu siatkówki / odwarstwieniu i zmianach zwyrodnieniowych predysponujących do odwarstwienia siatkówki). Można również obserwować kąt przesączania / beleczkowanie (kąt pomiędzy przezroczystą rogówką a tęczówką, gdzie znajdują się struktury odpowiedzialne za odpływ cieczy wodnistej z oka, czyli mające olbrzymie znaczenie na przykład w jaskrze (zwłaszcza barwnikowej, zamkniętego kąta, neowaskularnej), czy też np. neowaskularyzacji tęczówki po zakrzepie oka. W Specjalistycznym Ośrodku Okulistycznym przy Klinice Alfa w Sochaczewie, badanie trójlustrem Goldmana może być wykonane przy każdej konsultacji lekarza okulisty.

Badanie siatkówki w trójlustrze
GONIOSKOP - TRÓJLUSTRO  GOLDMANA

 

  1. Lustro służące do oceny kąta przesączania (kąt pomiędzy rogówką a tęczówką).

  2. Soczewka służąca do oceny siatkówki centralnej (na której skupia się obraz widziany).

  3. Lustro służące do oceny najbardziej obwodowej części siatkówki, tuz za tęczówką oka. Najczęściej obserwowana struktura z powodu zmian zwyrodnieniowych, przedarć i trakcji prowadzących do odwarstwienia siatkówki.

  4. Lustro służące do doceny siatkówki pośredniej.

  5. Żrenica oka.

bottom of page