top of page

GDx Vcc - DIAGNOSTYKA JASKRY

Na czym polega badanie GDx stosowane

w diagnostyce jaskry ?

Badanie GDx wykonywane było w Klinice Alfa od roku 2007. W 2018 roku nabyliśmy najnowocześniejszy system do diagnostyki laserowej oka, pozwalający na wykonanie nowszej odmiany badania GDx noszącej nazwę RNFL - OCT. Badanie RNFL OCT pozwala na precyzyjną ocenę stopnia uszkodzenia włókien nerwu wzrokowego (tak jak we wcześniejszym badaniu GDx, ale również ocenę samego nerwu wzrokowego w momencie podejmowania leczenia jaskry. Pozwala zatem postawić właściwą diagnozę jak i zaplanować inensywność leczenia mającego na celu obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Stanowi też podstawę do obiektywnej kontroli leczenia jaskry i jego modyfikacji. Badanie to powinno być wykonywane 1–2 razy w roku tą samą metodą i tym samym aparatem, którym było wykonane wcześniejsze to badanie diagnostyczne.

 

Trzeba zdawać sobie sprawę, iż poprzestanie na kontroli osiągniętego w wyniku leczenia spadku ciśnienia wewnątrzgałkowego do granic normy nie zapewnia, że osiągnięty poziom jest wystarczający do zahamowania postępu jaskrowego uszkodzenia nerwu wzrokowego. To właśnie to badanie  pokazuje, jaki poziom cisnienia wewnątrzgałkowego jest wystarczający dla zatrzymania zaniku włókien nerwu wzrokowego, czyli postępu jaskry.

CO OBRAZUJE BADANIE GDx ?

 

Badanie GDx obrazuje grubość warstwy włókien nerwowych metodą polarymetrii, przeprowadzając ich analizę ilościową wokół tarczy nerwu wzrokowego. W przebiegu jaskry dochodzi do stopniowego zaniku włókien nerwu wzrokowego a co za tym idzie dochodzi do zcieńczenia warstwy włókien nerwowych w obrębie siatkówki. Zanik ten obserwowany jest właśnie wokół nerwu wzrokowego i jest ściśle związany ze stopniem uszkodzenia jaskrowego

gdx jaskra

Wynik GDx - polarymetrycznej analizy grubości warstwy włókien nerwowych. Widoczna na dole wydruku krzywa przedstawiająca stwierdzoną grubość warstwy włókien wokół tarczy nerwu wzrokowego oka prawego (po stronie lewej) i lewego (po prawej) jest naniesiona na pas zakresu normy – odpowiednio zielony i różowy. Na przedstawionym wydruku widać, że krzywa grubości warstwy włókien nerwowych w prawym oku odcinkami spada poniżej dolnej granicy normy (pas zielony). Grubość warstwy włókien nerwowych oka lewego w całości mieści się w zakresie normy, dochodząc odcinkowo do jego dolnej granicy. Asymetrię wskazują również dane liczbowe, przedstawione w tabeli zamieszczonej na górnej części wydruku. Szczególnie istotny jest wskaźnik NFI.

Badanie było dostępne jest w Specjalistycznym Ośrodku Okulistycznym przy Klinice Alfa w Sochaczewie od 2007 do 2018 roku. Obecnie wykonujemy nowszą odmianę badania GDx - czyli RNFL OCT.

JAKIE ZABIEGI LASEROWE
JASKRY STOSOWANE SĄ W NASZYM OŚRODKU W SOCHACZEWIE ?

 

 

 
  • SLT  (w jaskrze pierwotnej otwartego kąta)
  • IRYDOTOMIA  (w jaskrze pierwotnie zamkniętego kąta)
 
 
      Zabiegi dostępne są w Specjalistycznym Ośrodku Okulistycznym przy Klinice Alfa w Sochaczewie. Czas oczekiwania 0-3 dni.
bottom of page