top of page

Dr Barbara Popiołek-Chmielak

Dr Barbara Popiołek-Chmielak przez wiele lat związana była z Kliniką Okulistyczną CMKP w Warszawie, gdzie pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Krystyny-Czechowicz Janickiej pełniła funkcję starszego asystenta. W tym też czasie pracowała naukowo, brała udział w wielu projektach badawczych dotyczących jaskry. Wykonywała operacje jaskry i zaćmy, także jednoczasowe. Po otwarciu Instytutu Jaskry w Warszawie zaproszono dr Popiołek-Chmielak do uczestniczenia w tym projekcie. W Specjalistycznym Ośrodku Okulistycznym przy Klinice Alfa prowadzi Poradnię Jaskrową, wykonuje między innymi badania diagnostyczne (RNFL OCT (nowa wersja badania GDX), pachymetria, tonometria, perymetria). Zajmuje się także konsulowaniem pacjentów z jaskrą.

bottom of page